เรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่

ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การเรียนทางไกลที่เรียกว่า e-Learning สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้กว้างไกลมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดระบบเรียนออนไลน์ (Online Learning) เต็มรูปแบบเป็นทางเลือกเพิ่มเข้ามา และกลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ เพียงมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และพื้นที่นั้น ๆ ใช้อินเทอร์เน็ตได้

คอร์สเรียนออนไลน์นั้น มีหลักสูตรหลากหลายรายวิชาให้เลือกเรียน ทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น คอร์สเรียนทำอาหาร ทำขนม และขายสินค้าทางออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่เราคัดเลือกมานำเสนอในเว็บไซต์นี้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป มีดังนี้

แนะนำแหล่งเรียนออนไลน์ฟรี

เราคัดเลือกเว็บไซต์ชั้นนำที่เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีมาแนะนำ 9 เว็บไซต์ ทุกเว็บไซต์เปิดรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยอย่างเสรี โดยรับทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่เราคัดเลือกมาแนะนำ เช่น

Mooc.chula.ac.th ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สการเรียนการสอน 5 หมวดใหญ่ ประกอบด้วยหมวดภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และสุขภาพ โดยแต่ละหมวดแยกย่อยเป็นรายวิชาหลายหลักสูตรด้วยกัน

Gennext.tu.ac.th ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดคอร์สเรียนมากกว่า 100 หลักสูตร คอร์สส่วนใหญ่เปิดให้เรียนฟรี

Mooc.cmu.ac.th ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์สเรียนทั้งหมด 46 หลักสูตร มีทั้งหลักสูตรวิชาชีพและเรียนภาษา

อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ได้แก่ เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา ซึ่งเราแยกนำเสนอเป็นบทความเฉพาะของเว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ด้านการศึกษาทางออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยรวมหลักสูตรตามระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 (ป.1) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ครบทุกวิชา นอกจากนั้น ยังมีข้อสอบหรือแบบทดสอบความรู้ครบทุกวิชาด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปทำข้อสอบเพื่อประเมินระดับความรู้ของตนได้

แนะวิธีเลือกคอร์สเรียนออนไลน์

กลุ่มผู้สนใจเรียนออนไลน์คอร์สที่ต้องจ่ายค่าเรียนจำนวนหนึ่งอาจลังเลในการเลือกแหล่งเรียนเนื่องจากยังไม่มีข้อมูล จึงหวั่นว่าถ้าเลือกแล้วจะผิดหวัง การสอนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เราจึงนำเสนอวิธีเลือกคอร์สเรียนออนไลน์ตามที่ผู้มีประสบการณ์แนะนำไว้ เพื่อให้ผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเลือกคอร์สและเว็บไซต์ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ตนสนใจ