วิธีเลือกคอร์สออนไลน์

การเปิดคอร์สเรียนออนไลน์หารายได้เป็นธุรกิจที่คึกคักอย่างมาก โดยประเมินจากเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจประเภทนี้ซึ่งมีจำนวนมาก ส่วนหลักสูตรที่ได้รับความนิยมก็มีหลากหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรวิธีการขายสินค้าออนไลน์ การทำการตลาดออนไลน์ และการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทางออนไลน์ โดยการเรียนหาความรู้เสริมกับการเรียนในสถานศึกษาก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง

นอกจากนั้น หลักสูตรเรียนเพื่อนำความรู้ไปเปิดคอร์สออนไลน์ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเว็บไซต์เรียนออนไลน์มีจำนวนมาก ทำให้หลายคนที่ไม่คุ้นเคยและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ลังเลว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดีจึงจะไม่ผิดหวัง ทั้งนี้ ผู้มีประสบการณ์ ได้แนะนำวิธีการเลือกไว้ ดังนี้

หลักการเลือกคอร์สเรียนออนไลน์

  1. อ่านข้อมูลที่เว็บไซต์ลงประกาศไว้ให้ละเอียดและรอบคอบที่สุด เช่น วัตถุประสงค์ของคอร์ส ระยะเวลาของการเรียนการสอน ดูชื่อครูหรือวิทยากรว่าเป็นที่รู้จักหรือไม่ ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน และต้องใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมอะไรบ้างประกอบการเรียน เป็นต้น
  2. ดูโครงร่างโดยสังเขปของคอร์สว่ามีเนื้อหาที่เราต้องการหรือไม่ หรือดูที่สารบัญและหัวข้อวิดีโอต่าง ๆ ของคอร์สก็ได้ว่าคอร์สมีเนื้อหาอะไรบ้าง ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ และควรประเมินว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนเรียนหรือไม่

3. ดูวิดีโอตัวอย่าง หรือถ้ามีคอร์สเรียนฟรีก็ให้ทดลองเรียนก่อน เพื่อประเมินภาพรวมของการเรียนการสอนและวิธีสอนของวิทยากร

4. ถ้ามีรีวิวของผู้เรียน ก็ควรอ่านให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าคอร์สใดได้รับความนิยมสูง มีคนเรียนจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของคอร์สนั้น ๆ ผู้รีวิวจำนวนหนึ่งอาจมีการแนะนำคอร์สพร้อมอธิบายเหตุผลที่แนะนำด้วย และหากมีการจัดทำเรตติ้งให้คะแนนคอร์สหรือวิทยากรก็ควรดูเป็นข้อมูลประกอบด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *